Redaktionen, - (1894) “Udsigt over den danske historiske Forenings Kegnskab for Aaret 1892 og Virksomhed i Aarene 1892 og 1893.”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54639 (Set: 11august2020).