Beckett, F. (1894) “1. Et Drengeportræt af Hans Knieper.”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54621 (Set: 2juni2020).