M. Stolpe, P. (1895) “ Aarhundredes Midte”., Historisk Tidsskrift, 6. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54591 (Set: 21 juli 2024).