Redaktionen, - (1892) “Fortegnelse over fremmed historisk litteratur fra året 1890 vedrörende Danmarks historie.”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54548 (Set: 12august2020).