R. Hiort-Lorenzen, H. (1892) “6. Om Grev Rantzau-Aschebergs sidste Dage.”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54543 (Set: 1juni2020).