C. H. R. Steenstrup, J. (1892) “1. En Bemærkning i Anledning af Rigsarkivar A. D. Jørgensens Afhandling om Kampen 1157.”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54537 (Set: 31maj2020).