Holm, E. (1892) “ En Meddelelse af den danske Envoyé Westphalen om hans hemmelige Forhandling med den russiske Regering 1724—25 angaaende en Løsning af den gottorpske Konflikt”., Historisk Tidsskrift, 6. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54530 (Set: 2august2021).