Redaktionen, - (1888) “Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1887 og Virksomhed i Aarene 1887 og 1888.”, Historisk Tidsskrift, 60. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54489 (Set: 27februar2020).