J. Hnitfeldt-Kaas, H. (1887) “A. Heise: Familien Rosenkrantz’s Historie. II. Erik Ottesesen Rosenkrantz’s Efterkommere c. 1500—1550. (O. m. T.: Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16de Aarhundrede. Første Halvbind. Hovedlinierne til c. 1550. Med Diplomatarium 1500 — 1572.) Kbhvn. 1882. (297 + 204 SS.)”, Historisk Tidsskrift, 50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54452 (Set: 22januar2021).