Koch, L. (1884) “Oplysninger om forholdet mellem Struensee og det danske kancelli.”, Historisk Tidsskrift, 50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54397 (Set: 4juni2020).