Paludan-Müller, C. (1884) “Dansk Historiografi i det 18de Aarhundrede.”, Historisk Tidsskrift, 50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54390 (Set: 3juni2020).