Heise, A. (1882) “2. Handes Lemlæstelse for Jagtens Skyld.1)”, Historisk Tidsskrift, 50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54371 (Set: 27maj2020).