Redaktionen, - (1879) “Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1878.”, Historisk Tidsskrift, 50. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54327 (Set: 9august2020).