Krarup, F. (1877) “Hanserecessee (Recesse und andere Akten der Hansetage 1256—1430, durch die historische Commission bei der Kön. [Bairischen] Academie der Wissenschaften). Leipzig. Duncker Humblot. II. 1872 (til 1387) og III. 1875 (til 1390 og Supplementer til de foregaaende Dele).”, Historisk Tidsskrift, 40. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54266 (Set: 8august2020).