Paludan-Müller, C. (1877) “Studier til Benyttelse og Bedømmelse af nogle Kildeskrifter til nordisk Historie.”, Historisk Tidsskrift, 40. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54260 (Set: 7juli2020).