Carøe, O. (1873) “Kong Frederik II’s Kalenderoptegnelser for Aarene 1583, 1584 og 1587.”, Historisk Tidsskrift, 40. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54223 (Set: 27maj2020).