Paludan-Müller, C. (1869) “Studier til Benyttelse og Bedømmelse af nogle Kildeskrifter til nordisk Historie.”, Historisk Tidsskrift, 30. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54180 (Set: 21oktober2019).