C. Werlauff, E. (1863) “P. J. Phønixberg, Kiøbenhavnsk Bogtrykker og Leilighedspoet i Begyndelsen af det attende Aarhundrede.”, Historisk Tidsskrift, 30. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54140 (Set: 15august2020).