Redaktionen, - (1863) “Aktstykker hörende til Norges og Sverriges nyeste Historie.*)”, Historisk Tidsskrift, 30. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54138 (Set: 23februar2020).