Paludan-Müller, C. (1859) “Studier til Benyttelse og Bedömmelse af nogle Kildeskrifter til nordisk Historie.”, Historisk Tidsskrift, 30. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54131 (Set: 24januar2021).