Fr. Rørdam, H. (1856) “Kjøbenhavns Universitets Beskatning og Trængsler i Krigsaarene 1657—60.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54119 (Set: 9december2019).