T. Engelstoft, C. (1856) “Odense Byes Sognehistorie efter Reformationen.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54118 (Set: 20oktober2019).