Redaktionen, - (1854) “29. Actstykker til Nordens Historie i Grevefeidens Tid; udgivne af Fyens Stifts literære Selskab, ved Dr. C. Paludan-Müller. 1ste Samlig. Odense 1852. 557 S. 4to. Anden Samling, sammest. 1853. 327 S. 4to.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54112 (Set: 26februar2020).