M., C. (1854) “30. Breve og Actstykker til Oplysning af Christian den Andens og Frederik den Förstes Historie; udgivne af C. F. Allen. 1ste Bind. Kiöbenk. 1854. XXXVIII. 615 S. stor 8vo.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54107 (Set: 23oktober2019).