Manicus, C. (1854) “Om Anglernes Fædreland og Nationalitet.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54106 (Set: 26februar2020).