Redaktionen, - (1854) “Nogle Bidrag til Nakskovs Statistik i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede, og til denne Stads Præstehistorie.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54101 (Set: 5april2020).