N. I. Bloch, S. (1854) “Forsvar for Rector ved Roskilde Kathedralskole, Mag. Berndt Schnabel, i Anledning af en ham efter hans Død (1754) tillagt Uretfærdighed.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54098 (Set: 26oktober2020).