Redaktionen, - (1852) “22. Bidrag till Nordens Siukdoms-Historia af Imman. Ilmoni, Dr. Med. Professor vid Keiserl. Alexanders- Universitetet. I. Del. Helsingfors 1846. (Till XVI. Seklets Slut.) II. Del. Helsingfors 1849. (Till Slutet af XVIII. Seklets Första decennium.) XXIV.311.386. S. 8vo.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54086 (Set: 26september2020).