Molbech, C. (1852) “Et Bidrag til Corfitz Ulfeldts Levnctshistorie”, Historisk Tidsskrift, 2. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54078 (Set: 21 februar 2024).