Molbech, C. (1852) “Et Bidrag til Corfitz Ulfeldts Levnctshistorie,”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54078 (Set: 31maj2020).