Redaktionen, - (1848) “6. Udvalg af gamle danske Domme, afsagte paa Kongens Retterting og paa Landsting: udgivet med oplysende Anmærk- ninger af Dr. J.L.A.Kolderup-Rosenvinge. 1ste Samling (fra Midten af 15de til Midten af 16de Aarh. eller til 1562.) Kbh. 1842. -2. Samling. (Supplement til den 1ste indtil A. 1563). Kbh. 1844. 3. 4. Samling (fra 1563 -1596). 1845 -48. 4Bd. 4to.”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54051 (Set: 30oktober2020).