Molbech, C. (1848) “Bemærkninger over Hertugdømmet Slesvigs Statsforhold og Nationalitet, i ældre og nyere Tider,”, Historisk Tidsskrift, 20. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54048 (Set: 28maj2020).