G. B. Becker, I. (1844) “ i første Halvdeel af 18de Aarhundrede”., Historisk Tidsskrift, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53990 (Set: 21 juni 2024).