Molbe, C. (1844) “Bidrag til Danmarks Personal- og Tids-Historie i det 16de Aarhundrede”, Historisk Tidsskrift, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53988 (Set: 25 juni 2024).