Molbech, C. (1844) “En dansk Kogebog fra det 14de Aarhundrede, meddeelt”, Historisk Tidsskrift, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53986 (Set: 25 juni 2024).