Molbech, C. (1843) “Danske Haandskrifter, fornemmelig af historist Indhold, i det Kongelige Bibliothek i Stockholm,”, Historisk Tidsskrift, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53971 (Set: 12august2020).