Molbec, C. (1842) “Hvorvidt kan man antage, at det i Haraldskiær- Mosen (1835) opgravede Lug er den norske Dronning Gunhildes?”, Historisk Tidsskrift, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53964 (Set: 8juli2020).