Molbech, C. (1842) “Nogle Yttringer om Aristokratie og Adelstand, Grund-Adel og Fødselsadel, i begges nærværende Stilling og Forhold til Staten.*)”, Historisk Tidsskrift, 1. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53962 (Set: 21 februar 2024).