C. Werlauff, E. (1842) “Sophia af Meklenborg, Dronning til Danmark og Norge; med Tilbageblik paa de tidligere Slægtsskabsforhold mellem det danske og meklenborgske Regenthuus.”, Historisk Tidsskrift, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53954 (Set: 29september2020).