Redaktionen, - (1841) “Pen danske historiske Forenings ordentlige Medlemmer, iudtraadte fra den 15de Marts 1840 til 31te Mai 1841. *)”, Historisk Tidsskrift, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53946 (Set: 25september2020).