Mo, C. (1841) “Dm Landsthinget var Adelens almindelige Værnething paa Christian den Tredies og Frederik den Andens Tider:”, Historisk Tidsskrift, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53937 (Set: 28maj2020).