Redaktionen, - (1841) “En adelig Bortførelse i Sverrige, i det sextende Aarhundrede.”, Historisk Tidsskrift, 10. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53935 (Set: 25maj2020).