Bagger, H. (1997) “Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden och Finlands medeltida östgräns. Andra delen. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + s. 239-509. Helsingfors 1991.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53835 (Set: 10juli2020).