Vammen, H. (1997) “Hanne Sanders: Bondevækkelse og sekularisering. En protestantisk folkelig kultur i Danmark og Sverige 1820-1850. Studier i stads- och kommunhistoria 12. Historiska institutionen, Stockholms universitet. Stockholm 1995. Dansk forlægger: Museum Tusculanums forlag. - 390 s.; 198 kr.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53831 (Set: 10august2020).