Espeli, H. (1997) “Syntetiseringens problemer Kritiske kommentarer ved Dan Ch. Christensen: Det Moderne Projekt”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53820 (Set: 2juni2020).