Albrectsen, E. (1995) “Anders Leegaard Knudsen: Saxostudier og rigshistorie på Valdemar Atterdags tid. Skrifter udgivet af Institut for Historie ved Københavns Universitet. Bind 17. Kbh., Museum Tusculanums forlag, 1994. 144 s. 194 kr.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53725 (Set: 2juni2020).