Søby Christensen, A. (1995) “Anders Holm Rasmussen: Ideologi og virkelighed hos Hartvig Frisch. (Studier fra Sprog- og Oldtidsforskning nr. 322). Udgivet af Det filologisk-historiske Samfund. Museum Tusculanurns Forlag 1993. 96 s.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53702 (Set: 22september2020).