Lund, J. (1995) “Den danske østindsats 1941-43 ØSTRUMUDVALGET I DEN POLITISKE OG ØKONOMISKE KOLLABORATION”, Historisk Tidsskrift, 16. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53672 (Set: 28 februar 2024).