Madsen, O. (1994) “Skifter fra Køge 1597-1655. Udg. ved Gerd Neubert. Selskabet for Udgivelse af Kilder til Dansk Historie 1992. - XIV + 482 s., ill. 250 kr.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53616 (Set: 31maj2020).