H. Andersen, D. (1994) “Finn Grandt-Nielsen: Danske billetter. Nødpengesedler 1807-16. Dansk Nnmismatisk Forening.Odense Bys Museer. Fynske studier 16. Odense 1993.328 s., ill.”, Historisk Tidsskrift, 160. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53613 (Set: 2juni2020).